Jak azoksystrobina działa na choroby?

Każda z substancji czynnych zawarta w środkach ochrony roślin z grupy fungicydów ma określane właściwości, od których zależy jej zastosowanie w technologiach ochrony grzybobójczej roślin uprawnych. Jednym ze związków o bardzo dobrych właściwościach jest substancja czynna azoksystrobina. Jest ona składnikiem ponad 100 produktów, w których występuje samodzielnie lub jest partnerem dla innych substancji wykazujących biologiczną skuteczność. 

Naturalne pochodzenie

Dla wielu może być zaskoczeniem, że substancja czynna, zwalczająca choroby, zawarta w syntetycznych fungicydach może być wzorowana na naturalnych związkach występujących w przyrodzie. To właśnie obserwacja dwóch szczepów grzybów Strobilurus tenacellus  oraz Oudemansiella mucida pozwoliła na zaobserwowanie zjawiska hamowania rozwoju grzybów przez wydzielane przez nie metabolity. Po wyizolowaniu substancji charakteryzującej się największą skutecznością w zwalczaniu grzybów rozpoczęto próbę jej syntetycznego pozyskiwania. Po licznych próbach i badaniach powstał stabilny, syntetyczny związek, który mógł posłużyć do stworzenia środka grzybobójczego.

Historia azoksystrobiny

Prace badawcze związane z obserwacją grzybów prowadzono w latach 70- tych i 80- tych XX wieku, natomiast gotowy środek grzybobójczy został pierwszy raz dopuszczony do sprzedaży w Zachodniej Europie w 1996 rok. Z racji tego, że Polska była jednym z krajów o największym biologicznym potencjale stosowania produktów grzybobójczych, to już po roku produkt, uzyskał rejestrację w naszym kraju. Od tego czasu jego znaczenie w ochronie różnych gatunków roślin uprawnych rosło. Wraz z biegiem czasu, w ofercie firm zaczęły pojawiać się kolejne produkty zawierające substancję czynną azoksystrobina solo lub w mieszaninie np. z triazolami. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnych i znanym produktem zawierającym substancję czynną azoksystrobina jest Amistar 250 SC, natomiast jednym z ostatnich środków, który został zarejestrowany jest Strobe 250 SC.

Jak działa azoksystrobina?

Każda z substancji czynnych wchodzących w skład środków grzybobójczych ma określony mechanizm działania. Określa on, w jaki sposób wpływ na grzyby prowadzać do zatrzymania ich wzrostu i zwalczania. Azosksytrobina zaliczana jest do grupy 11 wg FRAC, do której należą również inne związki określane wspólną nazwą strobiluryn. Są to substancje czynne będące inhibitorami oddychania na poziomie komórkowym — QoI.

Azoksystrobina w roślinie działa wgłębnie i systemicznie. Oznacza to, że jej działanie jest długie i chroni także nowe przyrosty dzięki dużej mobilności w roślinie. Z kolei na choroby działa interwencyjnie (w niewielkim stopniu) oraz zapobiegawczo. To właśnie połączenie bardzo dobrego działania zapobiegawczego i systemicznego spowodowało, że azoksystrobina jest często wykorzystywana jako element programów ochrony roślin.

Co może być partnerem dla azoksystrobiny?

Do grupy 11 wg FRAC należą substancje czynne, których powtarzalne stosowanie niesie za sobą dość duże ryzyko powstawania zjawiska odporności na ten mechanizm działania. Dlatego też strobiluryny stosowane w praktyce rolniczej aplikowane są łącznie ze związkami z innych grup chemicznych. Dodatkowo wnoszą one działanie wyniszczające na choroby, które jest bardzo ważne w przypadku widocznego porażenia oraz wzmacniają działanie interwencyjne. 

Azoksystrobina może być łączona w formie użytkowej lub mieszaninie opryskowej z poniższymi substancjami czynnymi:

  • tebukonazolem
  • fluazynamem
  • difenkonazolem
  • protiokonazolem
  • folpetem

W jaki uprawach może być stosowana?

Azoksystrobina zwalcza szerokie spektrum chorób mających duże znaczenie gospodarcze w wielu uprawach. Dlatego też może być stosowana praktycznie we wszystkich uprawach polowych łącznie z kukurydzą, w której zwalcza żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy. Produkty ją zawierające są często stosowane w uprawie warzyw, dlatego też w Strobe 250 SC stanowią dużą i ważną część etykiety, natomiast rzadziej są one aplikowane w sadach.