Co jest legalne, a co nie, jeśli chodzi o używanie alkomatów w pracy?

Używanie alkomatów w pracy jest legalne w niektórych stanach, a nielegalne w innych. Przepisy różnią się w zależności od stanu, ale ogólna zasada jest taka, że pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników poddawania się testom alkomatem lub innym badaniom na obecność alkoholu, chyba że mają uzasadnione podejrzenie, że pracownik pił lub zażywał narkotyki podczas pracy. Pracodawcy mogą wymagać od pracowników, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, dostarczenia próbki oddechu do badania na obecność alkoholu, ale tylko wtedy, gdy mają uzasadnione podejrzenie, że pracownik pił lub zażywał narkotyki podczas pełnienia służby.

 

Legalność alkomatów w miejscu pracy

Alkomaty od alkopatrol.pl są szeroko stosowane w miejscu pracy do wykrywania poziomu alkoholu. Służą do zapobiegania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, a także do wykrywania nadużywania alkoholu wśród pracowników. Badania alkomatem mogą być wykonywane przez przełożonego w przypadkowych momentach lub w przypadku podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu.

Legalność tych urządzeń jest wątpliwa, ponieważ niektórzy twierdzą, że jest to naruszenie prywatności i naruszenie praw wynikających z czwartej poprawki, które chronią przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i konfiskatami. Jednak sądy generalnie podtrzymują ich stosowanie, o ile pracodawcy mają dobry powód do ich stosowania, na przykład uniemożliwianie pracownikom prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub wykrywanie nadużywania alkoholu wśród pracowników.

 

Czy pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika

Zgodnie z prawem pracodawcy mogą poprosić pracowników o wykonanie testu narkotykowego, jeśli mają uzasadnione podejrzenie, że pracownik zażywa narkotyki. Pracodawca może również przeprowadzić badanie pracownika, który brał udział w wypadku lub incydencie potencjalnie wypadkowym w pracy, nawet jeśli nie ma uzasadnionego podejrzenia.

Pracodawcom nie wolno prosić o testy narkotykowe bez uzasadnionego podejrzenia. Jeśli to zrobią, zostanie to uznane za nękanie i dyskryminację. Jednak niektóre stany zezwalają pracodawcom na wymaganie testów narkotykowych przed zatrudnieniem i losowych testów narkotykowych na stanowiskach wrażliwych na bezpieczeństwo.

Pracodawcy nie mogą losowo testować swoich pracowników pod kątem spożycia alkoholu, chyba że jest to zgodne z polityką firmy lub istnieją uzasadnione podejrzenia, że spożywanie alkoholu może wpływać na wydajność pracy lub bezpieczeństwo. Pracodawcy mogą poprosić swoich pracowników o wykonanie badania alkomatem w następujących przypadkach:

- Jeżeli pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest w pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

- Jeśli pracodawca ma ustanowioną politykę zabraniającą używania alkoholu i narkotyków w pracy.

- Jeżeli pracownik jest zobowiązany do wykonania badania alkomatem w ramach swoich obowiązków służbowych.